Karta pamięci


Karta pamięci


Karta pamięci
Przedstawienie w Przewodniku użytkownika
Memory Stick XC-HG Duo
„Memory Stick Duo”
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro (M2)
„Memory Stick Micro”
Memory Stick Micro (Mark2)
Karta pamięci SD
Karta SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC
Karta pamięci microSD
Karta pamięci microSD
Karta pamięci microSDHC
Karta pamięci microSDXC

 • Przetestowano i sprawdzono prawidłowe działanie z aparatem nośników „Memory Stick Duo” i kart SD o pojemności do 64 GB.

 • Przetestowano i sprawdzono prawidłowe działanie z aparatem nośników „Memory Stick Micro” o pojemności do 16 GB i kart pamięci microSD o pojemności do 64 GB.

 • Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:

 • (Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2))

 • („Memory Stick XC-HG Duo”)

 • („Memory Stick PRO-HG Duo”)

 • (Mark2) („Memory Stick Micro” (Mark2))

 • Karta pamięci SD (klasa 4 lub szybsza), karta pamięci microSD (klasa 4 lub szybsza)

Uwagi
 • Aby zapewnić stabilne działanie karty pamięci, zalecamy, aby kartę pamięci sformatować przy użyciu aparatu przed jej pierwszym użyciem w tym aparacie. Trzeba pamiętać, że formatowanie spowoduje skasowanie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci. Danych tych nie będzie można odzyskać. Wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych na komputerze PC lub innym nośniku.

 • Przy częstym zapisywaniu i usuwaniu obrazów może nastąpić fragmentacja danych na karcie pamięci. Może to uniemożliwić zapisanie lub nagrywanie filmów. W takim przypadku należy zapisać obrazy na komputer lub inne urządzenie, a potem użyć funkcji [Format].

 • Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty pamięci sformatowanej na komputerze.

 • Prędkość odczytu/zapisu danych różni się, zależnie od kombinacji, jaką stanowi karta pamięci i używany sprzęt.

 • W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:

 • Jeżeli karta pamięci zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas odczytu lub zapisu

 • Jeżeli karta pamięci zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych

 • Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.

 • Nie naklejaj etykiety na kartę pamięci ani na adapter karty pamięci.

 • Nie dotykaj złącza karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami.

 • Nie uderzaj, nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pamięci.

 • Nie demontuj, ani nie przerabiaj karty pamięci.

 • Nie narażaj karty pamięci na działanie wody.

 • Nie zostawiaj karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.

 • Wkładaj kartę pamięci, która pasuje rozmiarem do otworu karty pamięci. W innym wypadku można spowodować usterkę.

 • Nie używaj i nie przechowuj karty pamięci w następujących warunkach:

 • Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie

 • Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego

 • Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję


Uwaga o używaniu adaptera karty pamięci (sprzedawany oddzielnie)

 • Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj aby karta pamięci była skierowana we właściwym kierunku, następnie włóż ją całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.

 • W przypadku korzystania z karty pamięci „Memory Stick Micro” lub microSD, należy użyć określonego adaptera kart pamięci.

„Memory Stick”

Rodzaje nośników „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie są podane w tabeli poniżej. Jednakże nie gwarantuje się poprawnego działania wszystkich funkcji nośników „Memory Stick Duo”.

Typ „Memory Stick”
Nagrywanie/Odtwarzanie
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (z technologią MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick XC-HG Duo
*2*3*4
Memory Stick Micro (M2)
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwany.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick Micro” są wyposażone w funkcje MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw autorskich wykorzystująca technologię szyfrowania. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające funkcji MagicGate nie może być wykonywane tym aparatem.
*3 Filmy zapisane w formacie AVCHD, [MP4 12M] i [MP4 6M] nie mogą być nagrywane na karcie pamięci „Memory Stick” innej niż „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick XC-HG Duo” czy „Memory Stick Micro” (Mark2).
*4 Aparat nie obsługuje 8-bitowego równoległego transferu danych. Obsługuje on taki sami 4-bitowy równoległy transfer danych, jak nośnik „Memory Stick PRO Duo”.

Gdy nośnik „Memory Stick Duo” będzie stosowany w standardowego rozmiaru otworze nośnika „Memory Stick”

Nośnik „Memory Stick Duo” może być używany po włożeniu go w adapter nośnika „Memory Stick Duo” (sprzedawany oddzielnie).
Adapter „Memory Stick Duo”

Uwagi dotyczące korzystania z „Memory Stick Micro” (sprzedawane oddzielnie)

 • Produkt ten jest zgodny z „Memory Stick Micro” („M2”). „M2” to skrót „Memory Stick Micro”.

 • Aby użyć „Memory Stick Micro” z aparatem, należy umieścić nośnik „Memory Stick Micro” w adapterze „M2” do rozmiaru Duo. Jeśli umieścisz „Memory Stick Micro” wielkości Duo w aparacie bez złącza „M2”, możesz mieć problemy z wyjęciem go z powrotem.

 • Nie zostawiaj nośnika „Memory Stick Micro” w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.