O czyszczeniu

Czyszczenie obiektywu i lampy błyskowej

Jeśli obiektyw lub lampa błyskowa zabrudzą się (odciski palców, kurz itp.), delikatnie wytrzyj je miękką ściereczką.

Czyszczenie lampy błyskowej

Należy oczyścić powierzchnię lampy błyskowej przed jej użyciem. Ciepło wydzielane podczas korzystania z lampy błyskowej może spowodować dymienie lub zapalenie się zabrudzeń na lampie błyskowej. Przetrzyj lampę błyskową miękką szmatką, aby usunąć zabrudzenia, kurz, itp.

Czyszczenie powierzchni aparatu

Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą. Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:
  • Nie narażaj aparatu na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki owadobójcze.

  • Nie dotykaj aparatu ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.

  • Nie należy zostawiać aparatu w długotrwałym kontakcie z gumą lub winylem.