Licencja

Uwagi dotyczące licencji

Aparat ten wyposażony jest w oprogramowanie, które jest wykorzystywane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania. Poniższe informacje zamieszczone zostają zgodnie z wymaganiami właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania. Należy zapoznać się z następującymi informacjami.
Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy aparatem i komputerem.

UŻYTKOWNIK OPISYWANEGO MODELU OTRZYMUJE LICENCJĘ W RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC DO OSOBISTEGO UŻYTKU KONSUMENTA LUB INNYCH ZASTOSOWAŃ, PRZY CZYM NIE DO
(i) KODOWANIA PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC („AVC VIDEO”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA W STANDARDZIE AVC PLIKÓW WIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY PLIKÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.
NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI NA WYKORZYSTANIE DO INNYCH CELÓW ANI TAKA LICENCJA NIE POWINNA BYĆ DOROZUMIANA.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA SPÓŁKA MPEG LA, L.L.C. PATRZ

Dotyczy oprogramowania wykorzystującego GNU GPL/LGPL

Kamera zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określaną dalej jako „LGPL”).
Stwierdza się, że użytkownik ma prawo wykorzystania, modyfikowania i udostępniania kodu źródłowego tych programów, na warunkach określanych przez licencje dołączone w zestawie GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www. Można go pobrać pod poniższym adresem URL.
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie kontaktował się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy aparatem i komputerem.