Obsah zoznamu

Pred používaním

Obsluha fotoaparátu

Snímanie

Prezeranie

Užitočné funkcie pri snímaní

Užitočné funkcie pri zobrazení

Zmena nastavení

Prezeranie záberov na TV prijímači

Používanie fotoaparátu s počítačom

Tlač

Riešenie problémov

Preventívne opatrenia / Informácie o tomto fotoaparáte