HDR-CX220/ CX220E/ CX230/ CX230E/ CX280/ CX280E/ CX290/ CX290E/ CX320/ CX320E/ CX380/ CX380E/ CX390E/ PJ220/ PJ220E/ PJ230/ PJ230E/ PJ320E/ PJ380/ PJ380E/ PJ390E

คำแนะนำผู้ใช้
ศึกษาคำแนะนำผู้ใช้นี้เมื่อท่านพบปัญหาใดๆ หรือมีคำถามใดๆเกี่ยวกับกล้องถ่ายวิดีโอ