Bruke denne Brukerveiledningen

Velge et emne å vise

Følgende illustrasjoner bruker Internet Explorer 7 som eksempel.
  1. Klikk på en tittel i sidestripen til venstre for leservinduet.

Tittelens emneliste vises i høyre rute.
  1. Klikk på en emnetittel i listen.

Beskrivelser vises i høyre rute.

Endre skriftstørrelse

Endre skriftstørrelsen ved å forandre innstillingen i nettleseren din. Du finner ut hvordan du endrer skriftstørrelse ved å slå opp i nettleserens hjelpefunksjon.

Søke etter et emne etter søkeord

Skriv inn søkeordet i søkevinduet, og klikk deretter på [Søk]-knappen.

Gå tilbake til en tidligere side

Bruk tilbake-knappen i nettleseren når du vil gå tilbake til en side du tidligere har sett på, eller bruk navigasjonen med synlig søkebane (A) for å vise siden du ønsker.

Skrive ut en side

Klikk på knappen [Skriv ut] for å skrive ut den siden du viser.

Merker og notasjon som brukes i denne Brukerveiledningen

I denne Brukerveiledning vises rekkefølgen av operasjoner med piler () (A).
Bruk kameraet i den rekkefølgen som er vist.
  • Ikonene i setningene til bruksanvisningen vises når kameraets standardinnstillinger er i bruk.

  • Standardinnstillingen vises med .

  • angir informasjon det kan være nyttig å kjenne til.