Innholdsliste

Før bruk

Bekrefte bruksmetode

Opptak

Visning

Nyttige opptaksfunksjoner

Nyttige visningsfunksjoner

Endre innstillinger

Vise bilder på en TV-skjerm

Bruke med datamaskinen din

Skrive ut

Feilsøking

Forholdsregler/Om dette kameraet