Liste over ikoner som vises på skjermen

Liste over ikoner i opptaksmodus

  1.  


Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite batteristrøm
Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/filmstørrelse
Bildeeffekt
Scenevalg
Opptaksmodus
Ikon for scenegjenkjenning
Hvitbalanse
Målemodus
Vibrasjonsvarsel
Fargenyanser
Utvalgt farge
DRO
Seriebildeinnstillinger
Myke hudtoner-effekt
Smilfølsomhetsindikator
1.4
Zooming

  1.  


Indikator
Betydning
Følgefokus
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tall
125
Lukkerhastighet
F4.0
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringskompensering
Indikator for AF-avstandssøkerramme
TAR OPP
Standby
Ta opp film/standby (film)
0:12
Opptakstid (m:s)

  1.  


Indikator
Betydning
REC-mappe
96
Antall bilder som kan tas
100Min
Tilgjengelig opptakstid
Opptaksmedia (minnekort, internminne)
AF-lys
Blitsmodus
Rødøyereduksjon
Blits lader

  1.  


Indikator
Betydning
Selvutløser
Skriv dato
Ansiktsregistrering
Reisemål
AF-avstandssøkerramme
Trådkors for punktmåling

Liste over ikoner i visningsmodus

  1.  


Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite batteristrøm
Bildestørrelse/panoramabildestørrelse/filmstørrelse
Beskytt
Utskriftsbestilling (DPOF)
2.0
Avspillingszoom

  1.  


Indikator
Betydning
101-0012
Mappefilnummer
2013-1-1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det avspilte bildet

  1.  


Indikator
Betydning
Avspillingsmappe
12/12
Bildenummer/antall bilder tatt opp i valgt datoområde og mappe
Avspillingsmedia (minnekort, internminne)
Bytte av mappe
Målemodus
Blitsmodus
Hvitbalanse
ISO400
ISO-tall

  1.  


Indikator
Betydning
+2.0EV
Eksponeringskompensering
500
Lukkerhastighet
F4.0
Blenderverdi
Avspilling
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
Volum