Kameraveiviser

Dette kameraet inneholder en innebygget funksjonsveiviser. Denne setter deg i stand til å søke etter kameraets funksjoner etter behov.
Du kan bruke den valgte funksjonen etter å ha lest veiledningen.
  1. Trykk på MENU-knappen.

  1. Velg elementet du ønsker i MENU, ved å trykke på / på kontrollknappen.

  1. Trykk på / (Kameraveiviser)-knappen.

Deretter vises brukerveiledningen for elementet i MENU som du valgte i trinn 2.
  1. Bruk / for å bytte mellom skjermbildene for sammendrag, betjening og detaljert informasjon.

  • Når [Bruk denne funksjonen] vises på skjermen, velger du dette alternativet for å bytte til den aktuelle modusen.

  • Hvis du trykker på / (Kameraveiviser)-knappen når MENU-skjermbildet ikke vises, kan du søke i brukerveiledningen ved hjelp av søkeord eller ikoner.

Merknader
  • / (Kameraveiviser)-knappen er ikke tilgjengelig i enkel modus.

  • Bruksveiledningen og detaljer kan kanskje ikke vises, avhengig av funksjonene som er valgt.