Bruke kontrollknappen

Følgende funksjoner befinner seg til høyre/venstre for kontrollknappen: (Selvutl.) og (Blits).
Trykk kontrollknappen mot de ulike ikonene for å gå til innstillingsskjermbildet for de enkelte funksjonene.
Trykk øverst/nederst/på høyre side/på venstre side av kontrollknappen for å flytte utvalgsrammen på skjermen.
Trykk på på midten av kontrollknappen for å stille inn det valgte elementet.

Flytte utvalgsrammen på MENU-skjermen osv.

Trykk øverst/nederst/på høyre side/på venstre side av kontrollknappen for å flytte utvalgsrammen.

Velge et bilde som skal spilles av

Trykk på høyre eller venstre side av kontrollknappen for å spille av neste/forrige bilde.