Bruke MENU-elementer (opptak)

Du kan enkelt velge ulike fotograferingsfunksjoner med MENU-knappen.
  1. Trykk på ON/OFF (strømknappen) for å gjøre kameraet klart til opptak.

  1. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.

  1. Velg det ønskede menyelementet med // / på kontrollknappen.

  1. Trykk på MENU-knappen for å lukke menyskjermbildet.