Endre kamerainnstillinger

Du kan endre innstillingene i skjermbildet [Innstillinger].
  1. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.

  1. Velg (Innstillinger) med / på kontrollknappen, og trykk deretter på for å vise innstillingsskjermbildet.

  1. Velg ønsket kategori ved hjelp av ///, og trykk deretter på for å vise innstillingsskjermbildet.

  1. Velg ønsket innstilling, og trykk deretter på .

Merknader
  • [Opptaksinnstillinger] vises kun når innstillingene er lagt inn i opptaksmodus.

  • [Minnekortverktøy] vises kun når et minnekort er satt inn i kameraet, mens [Internminneverktøy] vises kun når det ikke er satt inn noe minnekort.