Zoom

Du kan forstørre bildet mens du fotograferer. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 4×.
  1. Beveg W/T (zoomespaken).

Beveg W/T (zoomespaken) til T-siden for å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.
  • Når zoomeforstørrelsen overskrider 4×, still inn [Digital zoom]. [Detaljer]

Merknader
  • Zoomen er låst på W-siden i panoramamodus eller i lupemodus.

  • Lyden av spakens arbeidsoperasjoner kan tas opp når zoomefunksjonen brukes under et filmopptak.