Ta opp film

  1. Trykk på modusknappen for å skifte til (Videomodus).

  1. Trykk på lukkerknappen for å begynne opptaket.

  1. Trykk på lukkerknappen igjen for å stoppe opptaket.


Merknader
  • Lyden av spakens arbeidsoperasjoner kan tas opp når zoomefunksjonen brukes under et filmopptak.

  • Du kan filme kontinuerlig i ca. 29 minutter av gangen ved en temperatur på 25 °C, når kameraet brukes med fabrikkinnstillingene. Når opptaket stopper, kan du trykke på lukkerknappen igjen for å starte opptaket på nytt. Avhengig av temperaturen under opptaket, kan opptaket bli stoppet automatisk av hensyn til kameraet.

Beslektet emne