Liste over modusknappfunksjoner

Trykk på modusknappen for å skifte til (stillbilde), (panorama) eller (filmmodus).

(Stillbilde)
Fotografering av stillbilder Du kan velge ønsket opptaksmodus for stillbilder med MENU (Opptaksmodus)
(Panorama)
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved å sette sammen bilder
(Filmmodus)
Gir muligheter for filmopptak. Trykk lukkerknappen helt ned for å starte opptaket, og trykk deretter en gang til på lukkerknappen for å avslutte opptaket.

Beslektet emne