Opptaksmodus

Du kan velge opptaksmodus for stillbilder når opptaksmodus er stilt inn på [Stillbilde].
  1. MENU (Opptaksmodus) ønsket modus


(Intelligent auto)
Gir muligheten til å gjøre opptak med automatisk justering av innstillingene. [Detaljer]

(Program Auto)
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). [Detaljer]
Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.

(Bildeeffekt)
Gir muligheter for å ta stillbilder med en original tekstur i samsvar med effekten du ønsker. [Detaljer]

(Scenevalg)
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. [Detaljer]