Intelligent auto

Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
  1. Trykk på modusknappen for å skifte til (stillbilde).

  1. MENU (Opptaksmodus) (Intelligent auto)

  1. Ta opp med lukkerknappen.

Scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning brukes i Intelligent auto-modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.
I scenegjenkjenningsmodus varierer plasseringen av ikoner som vises på LCD-skjermen med forholdene. Det avhenger av om kameraet gjenkjenner en scene eller forholdene.
Hvis kameraet gjenkjenner en scene, vises ikoner og veivisere, for eksempel (Portrett), (Spebarn), (Nattportrett), (Nattscene), (Motlysportrett), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Forstørrelsesglass), (Søkelys) eller (Svakt lys) i den øverste linjen. Hvis kameraet gjenkjenner forholdene, vil ikoner, som (Stativ) eller (Flytt) vises på den andre linjen. Kameraet kan gjenkjenne både scenen og forholdene, eller bare en av disse.
Beslektet emne