Ta panoramabilder

Setter deg i stand til å lage et panoramabilde ved hjelp av bilder som er satt sammen.
 1. Trykk på modusknappen for å skifte til (Panoramafotografering).

 1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk lukkerknappen helt ned.

 1. Panorer kameraet til enden av veiviseren (A) i samsvar med indikatoren på skjermen.

Tips for fotografering av panoramabilder
Panorer kameraet i en bue ved konstant hastighet i retningen som er angitt på skjermen. Et stillestående motiv er bedre egnet for panoramabilder enn et motiv i bevegelse.
Så liten radius som mulig.
Vertikal retning
Horisontal retning
 • Trykk først lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus og eksponering. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer eller snu litt på kameraet.

 • Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak.

Å ta et 360 graders panoramabilde
Dette kameraet er utstyrt med en panoramaopptaksfunksjon, så det kan ta panoramabilder som dekker en vinkel på nesten 360 grader.
Ta et panoramabilde ved å velge MENU still inn [Panoramabildestørrelse] på [360°]. Lagrede panoramabilder kan rulles som vanlig på skjermen, når de spilles av på kameraet.
 • Trykk på MENU [Fotograferingsretning] velg [Høyre] eller [Venstre]. [Opp] og [Ned] kan ikke velges for [Fotograferingsretning] ved opptak av 360 graders panoramabilder.

 • Bildet som faktisk tas, vil kanskje ikke dekke 360 grader, noe som avhenger av motivet og måten bildet tas på.

Merknader
 • Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. I så fall beveger du kameraet raskere, slik at du får tatt opp et fullstendig panoramabilde.

 • Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.

 • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt.

 • I følgende situasjoner er det ikke mulig å fotografere panoramabilder:

 • Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.

 • Kameraet holdes ikke rolig nok.

Beslektet emne