Avspillingszoom

Forstørrer bildet som avspilles.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. Flytt W/T-spaken (zoomespaken) til T-siden () under stillbildeavspilling.

  1. Juster posisjonen med /// på kontrollknappen.

Rammen i nedre venstre hjørne av bildet viser hvilken del av det totale bildet som vises.
  1. Endre zoomeforstørrelsen med W/T (zoomespaken).

Flytt W/T (zoomespaken) til T-siden () for å zoome inn, og til W-siden () for å zoome ut.
Trykk på på kontrollknappen for å avbryte avspillingszoom.

Lagre forstørrede bilder

Du kan lagre et forstørret bilde ved å bruke trimmefunksjonen.
Trykk på MENU [Retusjere] [Trimming (endre størrelse)].