Bildeindeks

Viser flere bilder samtidig.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. Flytt W/T (zoomespaken) til W-siden () for å vise bildeindeksskjermen.

Flytt spaken en gang til for å vise en indeksskjerm med flere bilder.
  1. For å gå tilbake til enkeltbildeskjermen må du velge et bilde med kontrollknappen og deretter trykke på .

Viser bilder fra den ønskede mappen

Velg den venstre sidestripen med kontrollknappen, og velg deretter ønsket mappe med /.