Slette bilder

Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
Du kan også slette bildene med MENU-knappen. [Detaljer]
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. / (sletteknappen) ønsket modus på kontrollknappen

  1. Trykk på [OK] .


Alt i denne mappen
Sletter alle bildene i den valgte mappen på én gang.
Flere bilder
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Etter trinn 2, velg et bilde som skal slettes, og trykk deretter på .
For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.
MENU [OK]
Dette bildet
Sletter det bildet som vises i øyeblikket.
Avbryt
Avbryter slettingen.

Du kan veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus når du velger bilder
Flytt W/T-spaken (zoomespaken) til T-siden () i indeksmodus for å gå tilbake til enkeltbildemodus, og flytt spaken til W-siden () i enkeltbildemodus for å gå tilbake til indeksmodus.
Merknader
  • I enkel modus kan du bare slette det bildet som vises i øyeblikket.

Beslektet emne