Vise film

  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. Velg en film med kontrollknappen.

  1. Trykk på .

Avspillingslinjen vises, og filmavspilling begynner.

Om filmvisningsskjermen

Velg det bildet du vil vise, med / på kontrollknappen, og trykk på .
Avspillingsindikatoren vises, og du kan sjekke hvor mye av en film som er spilt av.

Kontrollknapp
Handling under avspilling
Spille av/pause
Hurtig foroverspoling
Hurtig bakoverspoling
Viser kontrollskjermbildet.
Juster volumet med / på kontrollknappen, og trykk deretter på .

Merknader
  • Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer.