Rulle i panoramabilder under visning

Du kan bla i panoramabilder ved å trykke i midten av kontrollknappen mens du viser panoramabilder.
A: Angir hvilken del av det fullstendige panoramabildet som vises

Kontrollknapp
Handling
på kontrollknappen
Starter rullende avspilling/stopper rullende avspilling midlertidig
/// på kontrollknappen
Ruller bilder
W-siden av W/T (zoomespaken)
Viser hele bildet

  • Panoramabilder som er tatt opp med et annet kamera vil kanskje ikke vises riktig når de spilles av.