MENU-elementer tilgjengelige for hver opptaksmodus

I tabellen nedenfor blir funksjoner som kan endres, angitt med en hake, mens – angir at funksjonen ikke kan endres. En innstilling kan være låst eller begrenset, avhengig av opptaksmodusen. Du finner mer informasjon under de enkelte emnene.

Modusknapp
Menyelementer
Opptaksmodus
Panorama opptaksscene
Filmopptaksscene
Scenevalg
Bildeeffekt
Enkel modus
Fargenyanser
Utvalgt farge
Myke hudtoner-effekt
Bildestørrelse*1
Fotograferingsretning
Panoramabildestørrelse
Videostørrelse
Makro
Eksponeringskompensasjon
ISO
Hvitbalanse
Hvitbalanse under vann
Fokus
Målemodus*2
Innstillinger for seriebilder
Smilutløser
Smilsensitivitet
Ansiktsgjenkjenning
DRO
Kameraveiviser
(Innstillinger)

*1 I modusen [Avansert blits] er [4M] den maksimale stillbildestørrelsen du kan velge.
*2 I filmmodus kan [Punkt] ikke velges.

MENU-elementer som er tilgjengelige i modusene Scenevalg og Bildeeffekt

Ikonene under og angir hvilke moduser som er tilgjengelig.

Menyelementer
(stillbilder)
(Panoramabilder)
(filmer)
Panorama opptaksscene
Filmopptaksscene
Scenevalg
Bildeeffekt
Enkel modus
Fargenyanser
Utvalgt farge
Myke hudtoner-effekt*1
Bildestørrelse
Fotograferingsretning
Panoramabildestørrelse
Videostørrelse
Makro
Eksponeringskompensasjon
ISO
Hvitbalanse*2
Hvitbalanse under vann
Fokus
Målemodus
Innstillinger for seriebilder
Smilutløser
Smilsensitivitet
Ansiktsgjenkjenning
DRO
Kameraveiviser
(Innstillinger)

*1 [Av] kan ikke velges for [Myke hudtoner-effekt] når scenevalg er stilt inn på (Myke hudtoner).
*2 [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse] når scenevalg er stilt inn på (Høy følsomhet).