Følgefokus

Kameraet sporer motivet og justerer automatisk fokus, selv når motivet beveger seg.
  1. Trykk på modusknappen for å skifte til (stillbilde).

  1. Rett kameraet mot motivet, og trykk på på kontrollknappen.

Motivrammen vises.
  1. Plasser motivrammen over motivet du vil fokusere på, og trykk på .

Følgefunksjonen starter.
  1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Følge et ansikt
Hvis du bruker følgefokusering mens ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du velge hvilket ansikt som skal prioriteres, og registrere det ansiktet i kameraet.
Merknader
  • Når du bruker den digitale zoomen, er ikke følgefokusering tilgjengelig.

  • Følgefokus avbrytes automatisk når motivet forsvinner fra skjermen eller det ikke er mulig å følge det.

Beslektet emne