Blits

  1. Trykk på (Blits) på kontrollknappen.

  1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.(Avansert blits)
Øk rekkevidden av blitslyset ved å øke den øvre grenseverdien for ISO-følsomhet.
(Auto)
Blitsen kommer automatisk på når det er mørkt, eller ved fotografering i motlys.

(På)
Blitsen kommer alltid på.

(Sakte synk)
Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.

(Av)
Blitsen virker ikke.

Når "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
Disse flekkene skyldes partikler i luft (støv, pollen, kondens osv.) eller vann (flytende partikler), som befinner seg i nærheten av linsen. Når de fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
  • Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.

  • Hvis du velger (Høy følsomhet)-modus i Scenevalg, slås [Blits] automatisk [Av].

Merknader
  • Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.

  • Mens blitsen lades, vises .

  • Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.

  • (Avansert blits) kan bare velges i [Intelligent auto]-modus. Når (Avansert blits) er valgt, er maksimumsstørrelsen for [Bildestørrelse] [4M]. Hvis [Bildestørrelse] er stilt inn på en større verdi enn [4M], stilles [Bildestørrelse] automatisk inn på [4M].

Beslektet emne