Selvutl.

  1. Trykk på (Selvutl.) på kontrollknappen.

  1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.


(Av)
Bruker ikke selvutløseren.

(10 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunder forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du trykke på igjen.

(2 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 2 sekunder forsinkelse.

(Selvportrett, en person)
Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser.
Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.

(Selvportrett, to personer)

Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser.
Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene (Nattportrett) eller (Nattscene).
For å redusere kameraristingen kan du bruke selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, og støtte armene mot siden av kroppen etter at du har trykket på utløseren.

Automatisk opptak med selvportrettsutløser

Rett linsen mot deg selv slik at antallet ansikter som er angitt, vises på skjermen. Utløseren aktiveres automatisk. Du må ikke bevege kameraet etter at du har hørt signaltonen.
Beslektet emne