Filmopptaksscene

Du kan velge filmopptaksmodus når kameraet er stilt inn på [Videomodus].
  1. MENU (Filmopptaksscene) ønsket modus


(Auto)
Setter deg i stand til å ta opp film med automatisk justerte innstillinger. [Detaljer]

(Bildeeffekt)
Gir muligheter for å ta opp film med en original tekstur i samsvar med effekten du ønsker.

(Under vann)
Setter deg i stand til å ta opp film under vann i naturlige farger.

Beslektet emne