Enkel modus

Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se.
  1. MENU (Enkel modus) på kontrollknappen.

  1. [OK]

  1. Ta opp med lukkerknappen.

For å avslutte enkel modus, MENU [Avslutte Enkel modus]
Merknader
  • Batteristrømmen kan reduseres fortere som følge av at lysstyrken i skjermen økes automatisk.


Scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.
For nærmere informasjon, se "Scenegjenkjenning". [Detaljer]

Funksjoner som er tilgjengelige i enkel modus (opptak)


Bildestørrelse
MENU [Bildestørrelse] på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [Stor] eller [Liten].
Selvutl.
på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [10 sek.] eller [Av].
Blits
på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [Auto] eller [Av].