Utvalgt farge

Velg [Delfarge] i Bildeeffekt-modus for å angi utvalgt farge.
  1. MENU (Utvalgt farge) ønsket modus


(Rød)
Angir bare rødt.

(Grønn)
Angir bare grønt.

(Blå)
Angir bare blått.

(Gul)
Angir bare gult.

Merknader
  • Bildene vil kanskje ikke beholde den valgte fargen, da dette avhenger av motivet.

Beslektet emne