Myke hudtoner-effekt

Stiller inn om myke hudtoner-effekt skal brukes, og i så fall ved hvilket effektnivå, når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
  1. MENU (Myke hudtoner-effekt) ønsket modus


(Av)
Bruker ikke myke hudtoner-effekt.

(Lav)
Legger til svak, middels eller sterk Myke hudtoner-effekt.

(Middels)

(Høy)

Merknader
  • [Myke hudtoner-effekt] vil kanskje ikke være synlig, avhengig av motivet.

Beslektet emne