Fotograferingsretning

Still inn retningen kameraet skal panoreres i når du fotograferer i panoramamodus.
  1. MENU (Fotograferingsretning) ønsket modus


(Høyre)
Panorer fra venstre til høyre.

(Venstre)
Panorer fra høyre til venstre.

(Opp)
Panorer nedefra og oppover.

(Ned)
Panorer ovenfra og nedover.

Merknader
  • [Opp] og [Ned] kan ikke velges når [Bildestørr.] er stilt inn på [360°].

Beslektet emne