Makro

Denne innstillingen brukes til å ta flotte nærbilder av små motiver, for eksempel insekter og blomster.
  1. MENU (Makro) ønsket modus


(Auto)
Kameraet endrer automatisk fokus fra motiver langt borte til nærbilder.

(Forstørrelsesglass)
Denne modusen brukes til å ta nærbilder. Låst i W-retningen: Ca. 1 cm til 20 cm

Merknader
  • [Makro] er satt til [Auto] i følgende situasjoner:

  • Når smilutløserfunksjonen er aktivert

  • I enkel modus

  • Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]

  • Husk følgende når du bruker modusen [Forstørrelsesglass].

  • Du har ikke mulighet til å bruke scenegjenkjenning eller ansiktsgjenkjenning.

  • Denne modusen oppheves hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen opptaksmodus.

  • I denne modusen har du bare tilgang til blitsmodusene [På] og [Av].

  • Kameraet bruker lengre tid på å fokusere.

Beslektet emne