Eksponeringskompensasjon

Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
  1. MENU (Eksponeringskompensasjon) ønsket innstilling for eksponeringskompensering

Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut
A: Overeksponering (for mye lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lite lys)
  • Når bildet er overeksponert, velger du en lavere verdi for [Eksponeringskompensasjon].

  • Når bildet er undereksponert, velger du en høyere verdi for [Eksponeringskompensasjon].

Merknader
  • Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.

Beslektet emne