ISO

Justerer lysfølsomheten når Program Auto er angitt. I filmmodus er [Auto] alltid valgt for [ISO].
  1. MENU (ISO) ønsket modus


(Auto)
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

/////
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Beslektet emne