Hvitbalanse under vann

Justerer fargetonen når kameraet er stilt inn på [Under vann]-modus i [Scenevalg], [Under vann]-modus i [Filmopptaksscene] eller [Undervannspanorama.] i [Panorama opptaksscene].

  1. MENU (Hvitbalanse under vann) ønsket modus


(Auto)
Automatisk justering av fargetone tilpasset undervannsforhold slik at fargene ser naturlige ut.

(Under vann 1)
Justering for undervannsforhold hvor det er mye blåfarge.

(Under vann 2)
Justering for undervannsforhold hvor det er mye grønnfarge.

Merknader
  • Avhengig av fargen på vannet er det mulig at funksjonen for hvitbalanse under vann ikke vil fungere ordentlig selv om du velger [Under vann 1] eller [Under vann 2].

Beslektet emne