Målemodus

Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering.
  1. MENU (Målemodus) ønsket modus


(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område. Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering (flermønstermåling).

(Senter)
Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der (sentervektet måling).

(Punkt)
Plasser trådkorsene i punktmålingssirkelen (A) på motivet for å måle en del av motivet (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.


Beslektet emne