Innstillinger for seriebilder

Du kan angi Enkeltbilde eller Kontinuerlig fremtrekk som opptaksmodus.
  1. MENU (Innstillinger for seriebilder) ønsket modus


(Enkeltbilde)
Kameraet tar ett enkelt bilde.

(Seriebilder)
Kameraet tar opptil 100 bilder og opptil 1 ramme i sekundet når du fortsetter å holde lukkerknappen nede.

Merknader
  • [Blits] er satt til [Av].

  • I opptak med selvutløseren blir det fotografert en serie med opptil 5 bilder.

  • Opptaksintervallet kan være lengre, avhengig av hvilken bildestørrelse du benytter.

  • [Fokus], [Hvitbalanse] og [Eksponeringskompensasjon] justeres for det første bildet, og disse innstillingene blir også brukt for de andre bildene.

  • Når internminnet eller minnekortet er fullt, stopper serien.

Beslektet emne