Smilutløser

Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
  1. MENU (Smilutløser) [På]

  1. Vent til et smil gjenkjennes.

Når et smil er oppdaget og "smilnivået" overskrider -punktet på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk.

(Av)
Bruker ikke [Smilutløser]-funksjonen.

(På)
Bruker funksjonen [Smilutløser].

Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
  1. Ikke dekk øynene med panneluggen. Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.

  1. Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale.

  1. Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes.

  • Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler.

  • Hvis et smil ikke registreres, må du velge MENU [Smilsensitivitet], og deretter stille inn verdien på [Svakt smil].

Merknader
  • Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet er fullt.

  • Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.

  • Du kan ikke bruke den digitale zoomefunksjonen.

Beslektet emne