Smilsensitivitet

Stiller inn følsomheten for smilutløserfunksjonen for gjenkjenning av smil.
  1. MENU (Smilsensitivitet) ønsket modus(Stort smil)
Registrerer et stort, normalt eller svakt smil.
(Normalt smil)

(Svakt smil)

Merknader
  • Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.

Beslektet emne