Ansiktsgjenkjenning

Når ansiktsregistreringsfunksjonen brukes, oppdager kameraet ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
  1. MENU (Ansiktsgjenkjenning) ønsket modus(Av)
Kan ikke bruke ansiktsregistrering.
(Auto)
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.

Merknader
  • [Av] er ikke tilgjengelig når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

  • Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] og målemodus er stilt inn på [Multi].

  • Funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungerer ikke når du bruker digital zoom.

  • Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres.

  • Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsgjenkjenning] automatisk inn på [Auto], selv når den er stilt inn på [Av].

Beslektet emne