DRO

Kameraet analyserer den scenen som skal fotograferes, og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for å forbedre bildekvaliteten.
DRO står for "Dynamic Range Optimizer", eller dynamisk områdeoptimalisering, en funksjon som automatisk optimaliserer forskjellen mellom lyse og mørke områder av et bilde.
  1. MENU (Opptaksmodus) (Program Auto) (DRO) ønsket modus(Av)
Justerer ikke.
(DRO standard)
Justerer lysstyrken og kontrasten til bildene automatisk.

(DRO plus)
Justerer lysstyrken og kontrasten i et bilde automatisk og kraftig.

Merknader
  • Avhengig av opptaksforholdene vil det kanskje ikke være mulig å oppnå korreksjonseffekter.

  • Bare [ISO AUTO] eller verdier fra [ISO 100] til [ISO 800] kan stilles inn for ISO-verdien når [DRO plus] er innstilt.