Enkel modus

Når du viser stillbilder i Enkel modus, økes skriftstørrelsen i avspillingsskjermbildet, og det blir enklere å se indikatorene.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU (Enkel modus) [OK] på kontrollknappen

For å avslutte enkel modus, MENU [Avslutte Enkel modus].
Merknader
  • Batteriet brukes opp raskere ettersom lysstyrken på skjermen er sterkere i denne modusen.

  • Opptaksmodus endres også til [Enkel modus].

Tilgjengelige visningsfunksjoner i Enkel modus

I Enkel modus har du bare tilgang til funksjonen for sletting.

(Slette)
Du kan slette bildet som for øyeblikket vises.
MENU
Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket, med [1 bilde], og slette alle bilder i en mappe når minnekortet er valgt, eller alle bildene i internminnet (hvis dette er valgt), med [Alle bild.].
Velg [Avslutte Enkel modus] [OK] for å gå ut av Enkel modus.