Retusjere

Retusjerer et innspilt bilde og lagrer det som en ny fil. Det opprinnelige bildet beholdes.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU (Retusjere) ønsket modus på kontrollknappen

  1. Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver enkelt modus.


(Trimming (endre størrelse))
Tar opp det zoomede avspillingsbildet.
Flytt spaken til T-siden for å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.
Still inn zoomepunktet med kontrollknappen.
MENU velg en bildestørrelse å lagre
  • Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.

  • Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets egenskaper.

(Uskarp maskering)
Gjør bildet skarpere innenfor en valgt ramme.
Pek på det området av det aktuelle bildet (rammen) du vil retusjere, med kontrollknappen MENU.
  • Avhengig av bildet er det mulig at tilstrekkelig korrigering ikke blir utført, og at billedkvaliteten kan forringes.


Merknader
  • Du kan ikke retusjere panoramabilder eller film.