Slett

Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
Du kan også slette bilder ved hjelp av / (sletteknappen) [Detaljer].
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU (Slett) ønsket modus på kontrollknappen

  1. [OK]


(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Etter trinn 2, velg et bilde som skal slettes, og trykk deretter på .
For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.
MENU [OK]
(Alt i denne mappen)
Sletter alle stillbildene og filmene i den valgte mappen på én gang.

Merknader
  • I enkel modus kan du velge mellom [1 bilde] og [Alle bild.].

Beslektet emne