Lysbildevisning

Bildene spilles av automatisk i rekkefølge.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU (Lysbildevisning) på kontrollknappen.

  1. Velg en innstilling.

  1. [Start]

  1. Trykk på for å avslutte lysbildevisningen.

Merknader
  • Du kan ikke spille av film eller panoramabilder.


Avspillingsvalg

Velger den gruppen bilder som skal vises.

Alle
Spiller av en lysbildevisning av alle bildene i rekkefølge.

Mappe
Spiller av en lysbildevisning av bilder i den mappen som er valgt for øyeblikket.

Merknader
  • Denne innstillingen er låst til [Mappe] når internminnet brukes til å lagre bilder.

Intervall

Stiller inn intervallet mellom bildene.


1 sek.
Veksler skjermbildet ved valgt tidsintervall.
3 sek.

5 sek.

10 sek.

Gjenta

Slår Gjenta lysbildevisning på eller av.

Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.

Av
Når alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.