Beskytt

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU (Beskytt) ønsket modus på kontrollknappen


(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Etter trinn 2 velger du et bilde som skal beskyttes, og trykker deretter på .
For å oppheve valget trykker du på én gang til for å fjerne -merket.
MENU [OK]

Oppheve beskyttelsen

Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å trykke på på kontrollknappen. Indikatoren forsvinner, og beskyttelsen er opphevet.