Skriv ut (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format, eller digitalt utskriftsbestillingsformat) er en funksjon som setter deg i stand til å spesifisere de bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere.
-merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU ønsket modus på kontrollknappen


(Dette bildet)
Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge ut flere bilder som skal skrives ut.
Etter trinn 2, velg et bilde som skal skrives ut, og trykk deretter på .
For å oppheve valget må du trykke på igjen for å fjerne -merket.
MENU [OK]

Merknader
  • Merket (utskriftsbestilling) kan ikke legges til følgende bilder:

  • Film

  • Bilder i internminnet

  • Du kan legge til et -merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder.

Fjerne DPOF-merket

Velg det bildet som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og trykk deretter på på kontrollknappen, idet du følger samme prosedyre som når du oppretter et -merke. -merket forsvinner og DPOF-registreringen er fjernet.
Beslektet emne