Rotere

Roterer et stillbilde. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling.
  1. Still inn kameraet på avspillingsmodus.

  1. MENU (Rotere) på kontrollknappen

Merknader
  • Du kan ikke rotere følgende bilder:

  • Film

  • Beskyttede stillbilder

  • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.

  • Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker.