Rutenettlinje

Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Rutenettlinje] ønsket modusViser rutenettlinjene. Rutenettlinjene lagres ikke.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.